ОУ "П. К. Яворов" – гр. Бургас

Екип начален етап

Начални учители:

 • Иванка Георгиева, магистър по педагогика, ІІ ПКС
 • Минка Динева Динева, магистър предучилищна и начална училищна педагогика, II ПКС
 • Диана Стратиева, магистър по педагогика, ІІ ПКС
 • Ивелина Георгиева Ванева
 • Димитринка Опанска, магистър научална училищна педагогика, I ПКС
 • Дарина Димитрова, магистър по педагогика, ІІ ПКС
 • Боряна Георгиева Въргова, магистър начална училищна педагогика, V ПКС
 • Светла Иванова Долапчиева, бакалавър социална падагогика и начална училищна педагогика
 • Бонка Хрелева, магистър по педагогика, ІІ ПКС
 • Матейка Колева, бакалавър
 • Пепа Борисова, магистър по начална училищна педагогика, V ПКС
 • Станка Тракийска, бакалавър предучилищна и начална училищна падагогика, I ПКС
 • Ани Бошнакова, магистър по педагогика, ІІ ПКС
 • Люба Славова, магистър по педагогика, ІІ ПКС
 • Костадинка Янева, магистър по начална училищна педагогика I ПКС, специализация "Информационни технологии" Начална педагогика с английски език;
 • Теодора Желязкова, бакалавър по физическо възпитание
 • Калинка Димова, магистър по инженерна педагогика

Възпитатели:

 • Димитринка Енева, бакалавър предучилищна и начална училищна педагогика
 • Меглена Василева, магистър предучилищна и начална училищна педагогика
 • Ралица Страхилова, бакалавър социална педагогика
 • Недялка Кирева, магистър предучилищна и начална училищна педагогика
 • Цветелина Пенчева, бакалавър предучилищна и начална училищна педагогика
 • Цветелина Александрова, магистър предучилищна и начална училищна педагогика
 • Таня Янкова, бакалавър Българска филология
 • Янка Кръстева, бакалавър предучилищна и начална училищна падагогика
 • Силвия Станева Георгиева-Джендова, магистър начална училищна педагогика и английски, ІІI ПКС
 • Кера Николова, полувисше начална педагогика, I ПКС
 • Таня Найденова, магистър по педагогика, V ПКС
 • Росица Николова, бакалавър начален учител и английски език
 • Христина Петрова, полувисше учител V- VII клас
 • Росица Пейчева, магистър философ и преподавател по философия
Електронен дневник ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН 7 КЛАСВАЖНО
Две хубави очи

Две хубави очи. Душата на дете

в две хубави очи; – музика – лъчи.

Не искат и не обещават те . . .

Душата ми се моли,

дете,

душата ми се моли!

Страсти и неволи

ще хвърлят утре върху тях

булото на срам и грях.

Булото на срам и грях –

не ще го хвърлят върху тях

страсти и неволи.

Душата ми се моли,

дете,

душата ми се моли . . .

Не искат и не обещават те! –

Две хубави очи. Музика, лъчи

в две хубави очи. Душата на дете.