ОУ "П. К. Яворов" – гр. Бургас

Уважаеми ученици, учители, родители!

Вие сте на електронната територия на ОУ "Пейо Яворов" – гр. Бургас, което се намира на крачка от родното Черно море. Тук ви очаква интересна информация за визията и мисията на нашето училище. Уверявам ви, че учебното ни заведение е пристанище на творческия дух, на сбъднати детски мечти, на актуално и модерно образование.

Очаквам вашите идеи, мнения, препоръки. Вярвам, че ще си бъдем полезни взаимно. Благодаря ви!

На добър час!

Стоян Георгиев

Директор

Съобщения

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

02.09.2014

ИНФОРМИРАМЕ ВИ, ЧЕ РОДИТЕЛСКИТЕ СРЕЩИ ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ ПО КЛАСОВЕ КАКТО СЛЕДВА:

1 - 4 КЛАС - 8 СЕПТЕМВРИ, 18:00 ЧАСА

5 - 7 КЛАС - 11 СЕПТЕМВРИ, 18:00 ЧАСА

ИЗКЛЮЧЕНИЯ:

2В КЛАС - 5 СЕПТЕМВРИ, 17:30 ЧАСА

3В КЛАС - 10 СЕПТЕМВРИ, 18:00 ЧАСА

За вас,

Полезни връзки:

Към Електронното училище ПРИЕМ 7 – 8 КЛАС ВАЖНО
Две хубави очи

Две хубави очи. Душата на дете

в две хубави очи; – музика – лъчи.

Не искат и не обещават те . . .

Душата ми се моли,

дете,

душата ми се моли!

Страсти и неволи

ще хвърлят утре върху тях

булото на срам и грях.

Булото на срам и грях –

не ще го хвърлят върху тях

страсти и неволи.

Душата ми се моли,

дете,

душата ми се моли . . .

Не искат и не обещават те! –

Две хубави очи. Музика, лъчи

в две хубави очи. Душата на дете.